Законът за въвеждане на еврото е приет от Министерския съвет и е изпратен в Народното събрание, обяви по време на парламентарния контрол служебният министър на финансите Людмила Петкова, предаде БНР. Тя заяви, че с неговото експресно приемане от Народното събрание ще бъде дадена предвидимост на бизнеса и администрацията.

Разработена е специална уеб-платформа с информативен характер. Министър Петкова подчерта, че след въвеждане на еврото, "Български пощи" ще извършва услугата по обмяна на банкноти и монети.

Министърът на финансите заяви, че България изпълнява по график Националния план за въвеждане на еврото у нас:

"В закона се регулират както принципите, така и някои основни правила, като периоди на двойно обращение и двойно обозначаване, разпространението и обмяната на евробанкноти и монети, правилата за превалутиране и за закръгляване, адаптирането на системите, регистри, документи. В рамките на Координационния съвет за присъединяване на България към Еврозоната се работи и по така наречения проект "Кодекс за добра търговска практика". Търговците, които се присъединят към Кодекса, ще трябва да изпълняват определени ангажименти, свързани с правилното преизчисляване на цените в лева и евро, двойното обозначаване на цените".