428 са кандидатите за народни представители от Бургаски регион, за които можем да гласуваме днес. Това показват данните от Районната избирателна комисия в Бургас.

В областта са 754 секциите, в които можем да упражним правото си на глас. От тях 594 са и с машини и 160 – с хартия. Подвижните секции са – три в Бургас, Карнобат, Поморие, Сунгурларе, Руен.

Общо броят на избирателите са 362 875 за Народно събрание, а за Евпорепейски парламент - 371 049, съобщиха от РИК-Бургас.