Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) даде на съд земеделски производител, заподозрян за измама със земеделски субсидии и подправяне на документи., съобщава европейското обвинение на сайта си.

Заподозреният е собственик на овцеферма в община Вършец (област Монтана) и успешно е кандидатствал за средства за модернизиране на стопанството си в размер на 134 770 лв. (около 69 000 евро), 85% от които са финансирани от Европейския фонд за земеделие. за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 15% от националния бюджет.

За да получи тези средства, заподозреният е трябвало да представи редица документи, включително такъв, който да докаже, че няма съществуващи данъчни задължения. Проверката на Държавен фонд „Земеделие“ показала, че фермерът действително е имал данъчни задължения и е представил фалшив документ при кандидатстването си за средствата. Поради това исканите средства не бяха отпуснати и щетите бяха предотвратени.

От съобщението на европрокуратурата става ясно, че се предлага на Софийския районен съд да наложи административно наказание за земеделския производител. Това означава да се приложи текст от Наказателния кодекс, който позволява замяна на наказателна с административна отговорност. Така, ако бъде признат за виновен, то може да получи глоба до 5000 лв. (около 2500 евро).