Ръст на проверките на фирми за бързи кредити отчете Комисията за защита на потребителите пред парламентарната подкомисия за защита правата на пациентите.
През 2021 г. са извършени 157 инспекции, 126 през 2022 г. Настоящият състав на комисията е извършил 426 инспекции, като са наложени 108 акта. Съставени са 33 забранителни акта за преустановяване на нелоялна практика, наложените санкции са на стойност над 700 000 лева, както стана ясно от думите на председателя на комисията Стоил Алипиев.
Начисляване на такса за експресно разглеждане на документи е сред констатираните нарушения през 2023 г. Не са посочени допълнителни такси и Годишният процент на разходите (ГПР) надхвърля 127%.
Констатираните проблеми от КЗП са, че потребителите не разбират какво е ГПР и формулата на изчисляването му.
Основно потребителите на бързи кредити са рискови за евтиния финансов ресурс на банковите институции. Това е бранш, който е в подем, подчерта Алипиев. В същото време масово се търси печалба, което води до редица нелоялни практики, по думите му.
В близо 90% от случаите фирмите за бързи кредити използват нелоялни практики и нарушават закона за защита на потребителите, заяви омбудсманът Диана Ковачева. Проблемът е много сериозен, притеснена е тя. Между 15 и 20 минути имат хората да се запознаят с договора, за да решат дали да го сключат. Фирмите предлагат масово неизгодни договори. Не се правят задълбочени проверки за кредитната история на потребителите.
При Ковачева постъпват жалби от хора с 5 и дори 9 бързи кредита. В същото време заплатите на хората не им позволяват да понасят кредита си. Начисляват се прекомерни лихви за предсрочно погасяване на кредита. Не се дава информация колко дължи потребителят и колко има да изплаща. Фирмите оказвали и психологически тормоз върху длъжниците, според обществения защитник.