Поставяме началото на още една реформа, която до момента не е срещала политическа воля както от сектора, така и от хората на България, от обществото. Това е именно начинът, по който се отдават на търг плажовете изключителна държавна собственост. За да гарантираме максимално тази прозрачност, оттук нататък тръжните процедури ще се провеждат чрез явно наддаване.

Това заяви министърът на туризма Зарица Динкова.


Динкова обясни, че наддаването ще се извършва пред всички, присъстващи на търга, което ще гарантира справедливо провеждане.

"Ще отпадне условието предлаганата цена да се приспада в запечатани пликове, а ще се случва открито пред всички", добави тя.


По думите й офертите ще се правят директно пред всички, няма да отлежават в каси и в сейфове, където има риск по някакъв начин върху тях да бъде въздействано.


"Ако в деня и в часа на търга не се яви някой представител на кандидатите, той ще бъде отстранен от участие. Внесеният депозит ще бъде задържан", каза Динкова и добави, че така ще бъде въведено задължителното присъствие на кандидатите на търга.


Като наблюдатели ще бъдат канени на търга представители на МВР, ДАНС и КПКОНПИ.

"Предстоят ни 20 търга", съобщи още министърът на туризма.

Динкова коментира, че е приела мандата след направен одит и "формално не е имало нарушения", но независимо от това от министерството са се сблъсквали със сигнали и недоволство.


Ще бъде оповестен и план как ще се случва всичко прозрачно, за да може българските граждани да имат повече информация как се стопанисват плажовете.


Попитана кои са плажовете, Динкова уточни, че представителите на медиите ще получат информация.


Тя обяви и че няма да има промяна на цените на плажните съоръжения. "Цените ще бъдат описани и качени отново публично, така че хората да имат максимално информация", посочи още министърът на туризма и уточни, че тези 20 плажа ще бъда под наем, а срокът по принцип за наем е 5 години.

Владимир Петров, директор на Дирекция "Концесиониране" към Министерството на туризма, обясни, че плажовете, които са предвидили тази година да пуснем на търг, са 20 на брой.


Той съобщи, че се предвиждат и промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие – министърът на туризма да има възможност да възлага и на кметовете на общини да стопанисват неохраняваните плажове.
"Първите търгове ще стартират възможно най-рано", каза Петров, а Динкова допълни, че екипът й няма навик да бави работата си.Петров уточни, че търговете ще се провеждат в сградата на туристическото министерство.


"Пликовете отпадат, процедурата ще бъде същата с подаването на документи, с тази разлика, че наддаването на цените ще бъде в присъствието на всички присъстващи. Всяка стъпка ще бъде до 10% от първоначалната дневна цена.

Кандидатите трябва да са минимум двама. Ако единият не се яви в уречения час, се отменя за след два часа. Един кандидат може да спечели, ако след втория час не дойде другият", обясни още той.


Ако пък има само един кандидат, процедурата се обявява отново. "Длъжни сме да обявим в сайта стартирането на процедурата и условията", каза още директорът на Дирекция "Концесиониране".


Петров уточни и че наемателите и концесионерите имат еднакви задължения. "Няма разлики между наем и концесия", обясни още той, като допълни, че наемът е със срок до 5 години, а концесията е до 20 години.