Цената на водата ще нараства и затова председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов предлага да се въведе категория „водно беден“. Това стана по време на среща на Иван Иванов в Кюстендил с ВиК оператори от страната във връзка с проект „Сравнителен анализ на ВиК дружества“.
„Така, както има енергийно бедни семейства, така трябва да се въведе такава категория и за семейства, които са със сериозни социални проблеми, които всъщност би трябвало да бъдат подпомогнати, и това трябва да стане чрез Министерството на труда и социалната политика. Второ, може да се въведе двутарифен модел, който извън питейната вода, която се ползва за хигиенни и домакински нужди, извън тази категория да има втора тарифа за водата - който иска с нея да си полива домати и краставици, друг да си пълни басейна, трети – джакузито“, каза пред БНР Иван Иванов.
Поради повишените изисквания към качеството на водата и заради изграждането на модерни пречиствателни станции, цената на водата ще се покачва. Но ако бъде възприет подходът за помощи само за „водно бедни“, преобладаващата част от населението ще плаща значително по-скъпо за водата, а помощи ще има само за най-бедните. При въвеждане на две тарифи за водата е важно какъв ще бъде прагът на потребление на вода по ниската тарифа. Ако прагът е много малък, ще се каже, че хората, които се къпят всеки ден и перат дрехите си, ще плащат по високата тарифа. Подобно предложение имаше от Министерство на енергетиката. Преди да бъде прието определението за енергийна бедност, от министерството предложиха да има две тарифи за тока за бита, но обсъжданият праг за потребление по ниската тарифа беше толкова малък, че всяко семейство с бойлер трябваше да плаща по високата тарифа, дори да не ползва климатици.
В момента има правило цената на водата да бъде социално поносима. Това означава при минимално месечно потребление от 2,8 куб. метра на човек цената на водата да не надхвърля 2,5% от средния месечен доход на домакинствата. Това ограничение наложи при последното поскъпване на водата от 1 януари 2024 г. във Видин и Ямбол повишението да е по-малко от поисканото от ВиК операторите. Ако предложенията на Иван Иванов бъдат приети, ще отпадне това ограничение за поскъпване на водата и сметките на преобладаващата част от населението ще нараснат. А само най-бедните ще получават някакви помощи.
Важно е да бъде отбелязано, че загубите на вода по мрежата са 61% от общото количество вода, подадено от природата, според последните данни на КЕВР от 2022 г. През годините цената на водата нараства, а при загубите няма съществена промяна. Състоянието на ВиК мрежата е лошо – тя е стара и около три четвърти от нея са етернитови тръби, чийто експлоатационен живот е изтекъл отдавна. Но за подмяна на тръбите би било добре да се използват и пари от ЕС, а не всички инвестиции да бъдат плащани от гражданите.
По време на срещата в Кюстендил стана ясно, че ВиК операторите имат затруднения да си събират задълженията. Но ако цената на водата нарасне още събирането на дължимите суми ще стане още по-трудно.