Слабо покачване на инфлацията през първото тримесечие на годината очакват преобладаващата част от финансовите посредници. Това показва анкета на Министерство на финансите сред финансови посредници - банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионни фондове.
Леко увеличение на инфлацията очакват 40 на сто от участниците в анкетата, въпреки коментарите на представители на управляващите, че инфлацията намалява. С равен дял от 27% са тези, които очакват инфлацията да остане без промяна през първото тримесечие на годината или слабо да се забави. Инфлацията в България е значително над прага, за да изпълним критерия за ценова стабилност за влизане в еврозоната. Ако прогнозата на повечето финансови посредници се сбъдне, България няма да изпълни условията за влизане в еврозоната и може да ни приемат само с голям компромис.
Лихвените проценти по депозитите ще се повишават, смятат финансовите посредници. Най-категорично е мнението на анкетираните банки и инвестиционни посредници по отношение на лихвите по привлечените средства в левове и евро.