Втората група протестиращи земеделци постигна споразумение със земеделското министерство.
Тази група обединява Сдружение „Обединени земеделски производители“, Националната асоциация на картофопроизводителите, Националната асоциация на производителите и прерабователите на черупкови плодове, Съюз на гъбопроизводителите в България и Съюз за развъждане на българските овце и кози. Те се разбраха с министерството за увеличаване на помощта на земеделието в планинските и полупланинсикте райони и за създаване на гаранционен фонд. Той ще ги компенсира при пазарни проблеми и неблагоприятни климатични условия.
На срещата бяха обсъдени исканията, формулирани в 12 точки, по които беше постигнато съгласие и ще бъде изготвено споразумение. От своя страна представители на асоциациите заявиха, че спират протестите до подписване на документа, съобщиха от МЗХ.
Министър Вътев съобщи, че производителите на гъби, черупкови плодове и трапезни картофи ще бъдат включени за подпомагане по de minimis. Той допълни, че ще се подпомогнат стопаните, за които анализите показват, че имат нужда, тъй като инструментът de minimis е за подпомагане в кризисни ситуации. „ Тези култури не са включени по украинската помощ и поради тази причина ще бъдат подпомогнати по de minimis“, посочи министър Вътев.
На срещата, която се проведе в МЗХ днес, бяха обсъдени и останалите им искания. Предвижда се да бъдат създадени работни групи за политики в земеделието относно районирането в страната, спрямо климатично-почвена карта на България, както и за анализи и препоръки по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.