Шестото редовно заседание на Общински съвет – Поморие днес /13.02.2024 г./ започна с попълване състава на постоянните комисии. Промените бяха въведени, тъй като общинският съветник Никодим Стоянов от ПП БСП депозира заявление за прекратяване правомощията му като общински съветник. На негово място по решение на Общинската избирателна комисия, на основание чл.30 (ал.4.3 и ал. 7) от ЗМСМА, положи клетва Николай Буковинов. Той ще заеме позицията на Стоянов като член на Комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика, Комисията по финанси и европейска интеграция и Комисията по закона за противодействие на корупцията.