Собствениците на автомобили и апартаменти ще плащат нов еко данък за използването им, стана ясно по врене на конференция на тема “Енергийната ефективност на сградния фонд”. Предстои включването на сградите и транспорта в схемата за търговия с въглеродни емисии, което ще се отрази на личните автомобили и обитаваните сгради, заяви Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Как точно ще бъде прилагана схемата предстои да стане ясно от приеманите в ЕС директиви, поясни той.
При схемата за търговия с емисии се определя общото количество на дадени парникови газове, които могат да бъдат отделяни всяка година от субектите, обхванати от схемата. Лимитът се намалява с времето, така че сумарното количество емисии да се понижава. Възможно е новата схема за включване на автомобилите и сградите в търговията с емисии да регулира дейността на доставчиците на горива, а не домакинствата и водачите на автомобили. Доставчиците на горива ще отговарят за докладване на количествата горива, които пускат на пазара, но крайната цена на въглеродните емисии ще бъде плащана от хората.
Затова е важно да бъдат предприети мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите. В страната има над 66 хил. сгради, които се нуждаят от обновяване, но такова е направено само на 4,2% от тях.
За саниране на всички сгради са необходими около 60 млрд. евро, пресметна министърът на екологията Юлиян Попов. За да бъда осигурени нужните средства е необходимо мобилизиране на ресурси и участие с лични средства в санирането, обясни той. Затова в сега действащата програма за саниране изискват самоучастие от страна на собствениците на имоти с 20% от цената.
Ще бъде създаден Национален декарбонизационен фонд, който ще управлява обществените средства, предназначени за саниране. Безплатно може да бъдат санирани само жилищата на енергийно бедните, каза Ангелина Бонева, зам-министър на регионалното развитие. На останалите ще бъдат предложени кредитни инструменти, така че да санират жилищата си и да изплащат получените заеми.