Реалният дефицит през 2024г. ще бъде поне 4.1% - два пъти по-висок от заложения от Асен Василев. това написа народният представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев във Фейсбук:
Като се размина мъглата от димката за 2,2% дефицит от БВП и шума от ръкоплясканията на клакьорите, предлагам да видим истинските данни!
Ето три примера защо този дефицит е нереален:

1. 850 милиона европейски средства източени от механизма SAFE (0,4% от БВП). Тези средства по мое мнение са непревамерно изхарчени и ЕК ще поиска да ги възстановим.
2. 1,5 милиарда неизпълнение на капиталова програма (0,75% от БВП)
3. 1,5 милиарда източен дивидент от БЕХ (включително авансов дивидент от 2024) (0.75% от БВП)
Само от тези три пера (а те далеч не са единствените), реалния дефицит ще стане 2,2 + 0,4 + 0,75 + 0,75 = 4,1% или почти два пъти по висок от отчетения и значително над допустимия по Маастрихските критерии.