ВиК услугите поскъпват от 1 януари 2024 г., съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.
В специализиран състав ВиК комисията е приела решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за следващата година.
С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на 38 ВиК оператора - 27 регионални държавни дружества, 4 общински и 7 частни оператора.
От КЕВР посочиха за БТА, че 15% е средното поскъпване за страната на ВиК услугите.
Един от факторите за изменение на цените е приложения по нормативно определена методология инфлационен индекс за периода от одобряването на бизнес плановете до приемането на сегашното решение, уточниха от регулатора.
Причина за ценовите корекции е и обстоятелството, че КЕВР намали утвърдените по бизнес плановете за 2023 г. цени на редица ВиК дружества поради неизпълнението на инвестициите им и на нивата на единните показатели за ефективност за периода 2020 - 2021 г.
Като ценообразуващ елемент е включено и ежегодното 15-процентно увеличение на заплатите в сектора, което Комисията е длъжна да отчете съгласно подписаното национално споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, "Български ВиК Холдинг" и браншовия синдикат "Водоснабдител" - КНСБ, уточниха от регулатора.
Пълният текст на Решението на КЕВР за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора.
На 1 декември от КЕВР посочиха, че за 6 регионални дружества планираното увеличение е с над 20 на сто спрямо действащите цени - в областите Сливен, Видин, Габрово, Враца, Хасково и Ловеч. В 8 регионални дружества се предвижда увеличение под 10 процента на цените на ВиК услугите през 2024 г. спрямо действащите цени за настоящата година. Според изчисленията на регулатора това са областите Кюстендил, Шумен, Перник, София област, Силистра, Стара Загора, Варна и Плевен.