1427 лева са нужни на един човек за месец за издръжка. Това сочат данни на КНСБ. За двама възрастни и едно дете са нужни 2568 лева. На тримесечна база доходът за издръжка нараства с 1,8% или с 8,1% на годишна база.

Синдикатът отбелязва, че заплатата за издръжка отбелязва слаб ръст, но вече при достигната по-висока база натрупана през предходната година.

Ръстът на цените за малката потребителска кошница, в която са включени 20 основни и жизненоважни стоки, показва нарастване на годишна база от 15,2%, като се вижда задържане на цените при някои стокови продукти, дори лек спад, но като цяло остават на високи нива.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че се успокоил ръстът на инфлацията като подчерта, че тя расте, но с по-умерено темпо. Макар и слабо се увеличават хората, които получават заплата над нужната за издръжка, стана ясно от думите му. Част от заплатите в бюджетната сфера са коригирани.

Повече от 2/3 от работещите се осигуряват на по-нисък доход от заплата за издръжка (68,1%). 41,3% от наетите лица работят с трудови възнаградения до 1000 лева. Това са 1,7 милион души, както поясни Димитров. През миналата година те са били 46%.

В редица икономически дейности темпът на нарастване на минималната работна заплата не компенсира комулативната инфлация през последните 2 години.

Продължава нашата битка за увеличаване на минималната заплата, изтъкна Пламен Димитров. Липсва устойчива политика по доходите в България, според КНСБ. Освен това страната не поддържа необходимото ниво на темп на прираст, което да гарантира ефективна конвергенция.

Според синдиката темпът на ръст на средната работна заплата, както за частния, така и за публичния сектор, трябва поетапно през следващите години да бъде най-малко 15% в номинален размер, за да се осъществи ефективна конвергенция в заплащането на труда.

Цените на електроенергията са се стабилизирали, но остават по-високи от равнището преди енергийната криза. Има лек спад на цените на газа и петрола. Ръст има в цената на свинско, пилешко и телешко месо. За храна на един работещ са му нужни 562 лева. Спад има в цената на яйцата, мляко и млечни продукти, при животински и растителни масла.

КНСБ обяснява, че инфлационните процеси в страната до голяма степен се обуславят от външни икономически шокове. Тревога пред световната икономика буди войната между Израел и Палестина.

Най-скъпо е брашното у нас в сравнение с другите държави от ЕС, каза Любослав Костов. Яйцата у нас също са най-скъпи. Същото е и при прясното мляко. Искаме поне 15% номинален растеж на заплатите, обобщи Пламен Димитров. Според него е оптимистична прогнозата на Министерството на финансите за 5% инфлация. Инфлацията не се бори с табелки и сайтове, подчерта синдикалистът.

Източник news.bg