Кабинетът подкрепя финансовата децентрализация на общините, но очаква анализ на Министерството на финансите, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Това стана известно на среща на премиера акад. Николай Денков с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В разговора участваха вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел и заместник-министърът на финансите Георги Клисурски.

Според премиера има политическо съгласие да се предприемат реални стъпки към по-голяма самостоятелност на местните власти, но това трябва да стане, без да се допусне ощетяване на никоя община. Николай Денков допълни, че процесът на децентрализация трябва да се развива паралелно с повишаване на прозрачността и подобряване на контрола върху разходването на публични средства.

Обсъдени бяха възможностите за създаване на нови целеви фондове, чрез които общините да финансират свои проекти.

Кметовете представиха подкрепен от всички общини модел за финансова децентрализация, който е разработен през 2022 г. на основата на предоставени официални данни от Министерството на финансите и други държавни институции. В него са изследвани възможните сценарии за всички 265 общини у нас.

Представителите на местната власт изразиха задоволство от това, че техните предложения са били чути при подготовката на държавния бюджет за тази година. Те се надяват на също толкова ползотворно обсъждане на проекта за 2024 г.

Вицепремиерът Мария Габриел заяви готовност да съдейства на общините да работят по-активно с българските търговски аташета и посланици зад граница, за да привличат инвестиции по-лесно.

По време на срещата си с ръководството на НСОРБ в края на юни, премиерът обяви, че по темата за децентрализация имаме поредната стратегия от 2015 г. и оттогава практически няма движение в тази посока. Според него не се е състоял диалогът по темата, така че местните власти, които познават най-добре проблемите, трябва да дефинират и варианти за решения.