В ход са разговори между Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД по процедурата за прехвърляне на оперативния контрол върху пристанищен терминал "Росенец" към държавата, съобщават от Министерството на транспорта.

Съгласно приетото решение на Министерския съвет №549/11.08.2023 г. концесионният договор е прекратен, считано от 15 август 2023 г.

Вече има назначена комисия от министъра на транспорта и съобщенията, която в срок от 30 дни от прекратяването да приеме обекта на концесията.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" пък е издала заповед за заличаване на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД от Регистъра на пристанищните оператори.

В същия регистър предстои да бъде вписана ДП "Пристанищна инфраструктура", на която се възлага да извършва пристанищните услуги на терминала.