Ръце, птици или реки. Това са част от вариантите за изображения върху нови банкноти евро, които ще сменят настоящите пари на страните от еврозоната. Европейската централна банка (ЕЦБ) е подготвила седем различни теми, които може да бъдат в основата на новите банкноти. Жителите на ЕС могат да дадат предпочитанията си за една от предложените теми, като до 31 август попълнят анкета на сайта на ЕЦБ.

Първата възможна тема е “Птиците - свободни, издръжливи, вдъхновяващи”. Идеята е, че птиците не познават граници и символизират свободата на движение, посочват от ЕЦБ. При избиране на тази тема на всяка банкнота може да има изображения на определена европейска птица с мотиви от годишните сезони, европейски пейзажи или човешки дейности. Една банкнота може да изобразява бухал, като символ на мъдростта, зимен пейзаж и научна дейност.

Втората възможна тема е “Европейската култура”. Културата сближава хората, насърчава общи ценности. При избор на тази тема върху банкнотите би могло да бъдат изобразени паметници, произведения на изкуството, литературата или музиката и техните създатели.

Третата тема е “Европейските ценности, отразени в природата”. Тя представя шестте ценности на ЕС, определени в Договора от Лисабон: човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека. При избор на тази тема върху всяка банкнота може да бъде представена една от тези ценности чрез изображения на човешки дейности, професии или сгради, съчетани с природни пейзажи. На банкнота, представляваща демокрацията, може да има Европейския парламент, процеса на гласуване (представен чрез ръка) или европейски морски плаж, където всяка песъчинка има значение, както всеки европейски гражданин е от значение, посочват от ЕЦБ.

Четвъртата тема е “Бъдещето е Ваше”. Тя отдава почит на всеки европеец и на неговите умения в различни области - от науката и технологиите до изкуството. Сюжетът на темата е, че идеите и иновациите, които ще определят бъдещето на Европа, са заложени във всеки европеец. При избор на тази тема върху банкнотите може да е показан силует, който може да представлява всекиго - съчетан с изображения от различни области, като например науката (например астрономия), и свързаните професии (например астронавти).

Петата възможна тема е “Ръце - заедно строим Европа”. Тя отразява шестте ценности на ЕС: човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на човека, представени чрез изображения на ръце, за да се придаде човешки облик на тези ценности. При избор на тази тема на една от банкнотите може да бъде представена европейската ценност на правовата държава чрез изображение на ръка, която държи везните на правосъдието.

Шестата тема е “Нашата Европа - ние самите”. Тя е посветена на личностния и съвместния живот на хората в шест негови измерения: съществуване, действие, мисъл, любов, общуване и бит. При избор на тази тема върху всяка банкнота може да е изобразена неповторимостта на отделния човек заедно със символите на европейските ценности. Например “общуването” може да се представи с илюстрация на уста и други символи на свободата на словото и многообразието на езиците.