България ще се превърне в гробница за стари коли. Причината за това е подготвяна забрана за износ към страни извън ЕС на превозни средства, които не са годни за движение. Така собствениците на стари, повредени или ударени автомобили ще могат или да ги предадат за рециклиране или да ги продадат в страна от ЕС, където има търсене на такива коли. В България и сега автомобилите са най-стари спрямо другите държави от ЕС, а с подготвяната промяна предлагането на стари и ударени коли ще бъде по-голямо.

Европейската комисия подготвя нова директива, чиято цел е да насърчи рециклирането на старите и повредени автомобили. Така Европа ще бъде по-независима от вноса на редки суровини и ще бъде намалено въздействието на автомобилната промишленост върху климата. В момента много от повредените коли се изнасят за страни извън ЕС, което води до замърсяване, а освен това повредените коли са опасни за живота на хората, които ги ползват, гласят мотивите към новата директива.

Подготвяните от Европейската комисия правила предвиждат при износа на употребявани превозни средства да бъде въведен митнически контрол. И да бъде забранен износът на автомобили, които не са годни за движение. За страни извън ЕС ще бъде възможен само износът на превозни средства, които не са излезли от употреба и се считат за изправни в държавата членка, в която са били последно регистрирани. За да бъдат проследявани всички автомобили при износ пред митническите органи ще бъдат представяни идентификационния номер на употребяваното превозно средство (VIN) и идентификацията на държавата-членка, в която то е било последно регистрирано, предвижда проектът на нова директива.

Когато митничарят има основателни причини да смята, че употребявано превозно средство, предназначено за износ, може да не отговаря на изискванията, ще спира освобождаването за износ на автомобила. След това ще трябва незабавно да уведоми компетентните органи на съответната страна-членка, за да бъде окончателно решено дали превозното средство може да бъде освободено за износ.

В директивата има конкретни показатели, по които митничарите да определят дали един автомобил е годен за употреба. Няма да бъде допускан износът на коли, които са технически непоправими. Това означава да имат дефекти, които са необратими и не може да бъдат ремонтирани, като стареене на метала, многократни счупвания на грундове или прекомерна корозия. Няма да може да бъдат изнасяни и коли, чийто ремонт изисква подмяна на двигателя, скоростната кутия, корпуса или шасито, което води до загуба на оригиналната идентичност на превозното средство.

Няма да може да бъдат изнасяни и автомобили, които са икономически непоправими, тоест ако пазарната им стойност е по-малка от цената на ремонта, необходим за възстановяването им до техническо състояние, достатъчно за получаване на сертификат за техническа изправност в държавата членка, в която превозното средство е било регистрирано.

В проекта на директива е посочено, че едно превозно средство може да се счита за технически непоправимо, когато е било потопено във вода до ниво под арматурното табло, което е повредило двигателя или електрическата система; вратите му не са прикрепени към него; неговите експлоатационни течности (гориво, спирачна течност, течност против замръзване, киселина на акумулатора, охлаждаща течност) са изпуснати, което представлява риск от замърсяване на водата; или неговите спирачки и компоненти на кормилното управление са прекомерно износени.