Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна част от решение на Народното събрание от 7 юли, с което се определя изпълняващ правомощията на председател на Сметната палата.

„Президентът счита, че с това решение не само не се преодоляват последствията от решението на Конституционния съд от 22 юни 2023 г., а напротив, то представлява неизпълнение на същото решение”, се посочва в съобщението на Президентството.


Радев намира в действията на народните представители нарушение на принципа за законност и на принципа за независимост на Сметната палата.

Според държавния глава, като поставя под заплаха независимия статут на Сметната палата, парламентарното мнозинство „уронва принципа за правовата държава и също така подкопава и демократичния характер на управлението, защото препятства налагането на отговорност и отчетност над актовете на правителството”.