Млякото, сиренето, кашкавалът и яйцата в България са едни от най-скъпите в ЕС, въпреки че заплатите ни са най-ниски. Цените на млякото, сиренето и яйцата в България са с 23,1% по-високи от средните за страните от ЕС, показват данни на Евростат за 2022 г.

Тези храни са по-скъпи само в Гърция (там цените са с 39,3% по-високи от средните), Малта (31%), Кипър (29,4%), Латвия (26,3%) и Дания (с 23,7% над средните).

Млякото, сиренето и яйцата в България струват колкото в Дания. Но Дания е на второ място в ЕС по най-високи разходи на бизнеса за наемане на хора и там един час труд струва на фирмите средно 46,8 евро. В България разходите на фирмите за един час труд са средно 8,2 евро. Изкупната цена на млякото в България не е по-висока от тази в Дания.

В България млякото, сиренето и яйцата са по-скъпи отколкото в Германия, Франция, Австрия, Белгия и Нидерландия. Най-евтините мляко, сирене и яйца са в Полша, където цените им са 75% от средните за ЕС.

Още по-лошо е положението с олиото и маслото, чиито цени в България са с 34,4% по-високи от средните в ЕС. По-скъпи са олиото и маслото само в Малта, където цените са с 35,1% по-високи от средните. Като цяло храните в Полша и Румъния са много по-евтини от храните в България, въпреки че заплатите там са много по-високи.