На 24 и 25 юни 2023 г., Община Поморие организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци от бита (дивани, холни гарнитури, шкафове, гардероби и т.н.). Инициативата е насочена не само към гражданите, но и към всички организации и институции на територията на град Поморие.

Гражданите, както и юридическите лица, които имат стари и непотребни електроуреди и едрогабаритни отпадъци могат да ги предадат за рециклиране, като подадат заявка до 17.00 часа на 23.06.2023 г. (петък), на следния телефон: 0596 25910 или на e-mail: eko@pomorie.bg.

Извозването на отпадъците ще се осъществи с организиран транспорт напълно безплатно, като за целта е нужно те да бъдат изнесени на подходящи места пред посочения в заявката адрес както следва:

  • Излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори – на 24.06.2023 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч.;
  • Едрогабаритни отпадъци от бита (EГО) – на 24.06.2023 г. и 25.06.2023 г.

Целта на инициативата е намаляване на количеството депонирани отпадъци и пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.