С предложения за по-строги санкции при поведение, което уронва престижа на Народното събрание, днес народни представители от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ внесоха Проект на решение за изменение и допълнение на правилника за дейността на Народното събрание, съобщиха от коалицията.

Една от ключовите промени в проекта е предложение за налагане на строги санкции за поведение на народен представител, което нарушава правото на друг народен представител да се изказва от парламентарната трибуна.

Също така в правилника се добавя нова алинея, която предвижда нов тип санкции като „Лишаване от право на изплащане на допълнителни разходи по чл. 11 от Финансовите правила“, както и „Спиране от участие в заседания и сесии на постоянните делегации, международни конференции или друг форуми с международен характер“.

И двете предложения са заимствани от Правилника за дейността на Европейския парламент, където са предвидени подобни санкции.

В предложените изменения е включено още дисциплинарната мярка „отстраняване до три заседания“ да се замени с „отстраняване за три заседания“, като целта е да се премахне субективният фактор при определяне размера на санкцията.