Държавите от ЕС постигнаха обща позиция по проектозакон, който ще защитава журналистите и правозащитниците срещу неоснователни искове или злоупотреби в съдебни производства.

Това съобщи Съветът на Европейския съюз, цитиран от БГНЕС.

В изявлението се казва, че т.нар. SLAPP дела (strategic lawsuit against public participation), име, което идва от английската дума за шамар, стават все по-притеснителни в цяла Европа.

С проекта за директива ще се въведат процедурни гаранции срещу такива искове по граждански дела с международно отражение.

Лицата, които се сблъскват с тези дела, ще се ползват от редица процесуални гаранции и защити, включващи финансово обезпечение. Съдът може да реши да изиска от ищеца, т.е. от лицето или дружеството, което е започнало делото, да предостави гаранция за разноските по производството.

Друга възможност е предсрочното прекратяване на делото. Съдията може да реши да отхвърли, след съответното разглеждане, иска като неоснователен на възможно най-ранен етап от производството.

Третият аспект е свързан с разходите. Тъй като т.н "дела шамари" често целят да "изтощят" финансово журналиста или медията, в която работи. Съдът може да реши, че ищецът трябва да поеме разноските по производството, включително разходите за процесуално представителство на обвинения.

Четвъртата възможност се отнася до санкциите. В случай на злоупотреба със съдебно производство съдът може да реши да наложи възпиращи санкции или други подходящи мерки на страната, която е завела производството.

Типични мишени на SLAPP са журналистите и правозащитниците. Други лица, участващи в обществения живот, като изследователи и учени, също могат да бъдат обект на атаки.