"България е първенец по доходно неравенство. 8 пъти е разликата между най-ниската и най-високата заплата у нас, да не говорим за останалите доходи, които не се декларират. За сравнение в Германия това съотношение е 3,5-4 пъти", обяви пред bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Коефициентът на Джини, който мери доходните неравества миналата година за нас беше 40%, това е африканска стойност, добави той.

По думите му неравенството в доходите често се генерира от плоското облагане на преките данъци. Освен това нашата компенсация на един нает като дял от БВП е много далече от средното за Европа. И за съжаление две трети от българите получават доход, който не е достатъчен за издръжка.

"За да са българите платежоспособни, доходите им трябва да се увеличават спрямо инфлацията. Това е важно, за да могат хората да потребяват, защото потреблението движи икономиката. Когато се свива потреблението икономиката се движи към рецесия.

Естествено потреблението не трябва и да се помпа прекалено, защото се отива в друга крайност. Трябва баланс", обясни Димитров.