Минималната заплата от 1 януари 2024 г. ще надхвърли 1000 лв. при прилагане на вече приетия от парламента механизъм да бъде 50% от средната заплата за страната. Това стана ясно по време на заседание на бюджетната комисия към парламента, на която депутатите отхвърлиха предложението на БСП този механизъм за определяне на минималната заплата да се прилага още от 1 юли.

Депутатите отхвърлиха и предложение на БСП от 1 юли да има още две индексации на пенсиите освен действащото “швейцарско правило” - с 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Предложенията биха стрували 1,32 млрд. лв. допълнително на държавната хазна.

Банки, застрахователи, инвестиционни дружества и други компании, които имат лиценз за управление на активи, ще могат да предлагат доброволни пенсионни продукти, гласят промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети от бюджетната комисия. Такива пенсионни продукти в България ще могат да предлагат и компании от страни от Западна Европа. Реално хората ще могат да взимат европейски пенсии, ако се осигуряват доброволно.