Работодателите настояват за генерална пенсионна реформа, защото разходът за пенсии отваря все по-голям недостиг в бюджета. Делът на пенсиите достига около 60 процента от данъчните приходи.

Затова бизнесът предупреждава, че България върви към британския модел на базова пенсия и друга част, която да се определя от инвестиции и пенсионни фондове.


При актуализацията на пенсиите през последните години се допускат сериозни грешки, в резултат на което разходите за пенсии нарастват с до 23%, твърдят от бизнеса. Това води до дефицит от 3,7 милиарда лева и до несправедливост с най-бързи темпове да се вдигат пенсиите на хората, които са внасяли най-ниски осигуровки.


Така бюджетът на държавното обществено осигуряване, за да покрива пенсии, разчита на националния бюджет, казва Щерьо Ножаров от Стопанската камара:


"Тоест ние вече имаме пенсионна система, която разчита на захранване от данъци, което почва да смуче държавния бюджет като черна дупка и ще трябва да си дадем сметка да продължаваме ли с осигурителна система или да минем както във Великобритания държавата осигурява на всички 1 минимална базова пенсия и оттам нататък всеки се оправя с инвестиции в пенсионноосигурителни компании, инвестиции в капиталови дружества и така нататък, защото ние вървим в тази посока".


В момента единственият буфер в бюджета за покриване на неотложни плащания са капиталовите разходи, откъдето могат да се вземат около 2 милиарда лева, смята бизнесът.