”ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще обсъждат възможностите да бъде приет бюджет с дефицит от 3%”. Това ще стане след като от финансовото министерство предоставят детайлна информация за приходната и разходната части на бюджета”. Това обяви съпредседателят на ПП Асен Василев след среща с ГЕРБ-СДС и финансовия министър Росица Велкова.


"Чисто технологично това най-вероятно ще се случи, като на първо четене бъде отхвърлен този бюджет с 6,4% дефицит, след което да бъде коригиран от МФ и да влезе с 3% дефицит със заложени конкретни политики, които парламентът би приел. Едната промяна е по ПВУ, дивидентите, участие по издръжките на различните ведомства, капиталови разходи", обясни Василев.

Той увери, че в бюджета за 2023 г. няма да се пипат социални разходи, заплати и данъци.

"Изискахме от колегите подробна информация относно капиталовите разходи, разходите за издръжка, по отношение на дивидентите, възможността за това да бъде начислен 100% дивидент, като бъдат отчетени рисковете за Българския енергиен холдинг, да се съобразим да гарантираме неговата сигурност, да гарантираме енергийната сигурност на държавата. Надяваме се да получим в кратък порядък от време отговор на поставените въпроси, да анализираме тази информация и да търсим варианти да влезем в 3% дефицит", заяви Теменужка Петрова от ГЕРБ-СДС.

Тя уточни, че са потвърдени данните, че публичните финанси са в тежко състояние, и че се очаква 6,4% дефицит.