Районната избирателна комисия в Бургас реши, че заличава от регистъра на застъпниците по кандидатски листи Юсеин Юсеин. Той бе регистриран като застъпник на ПП „ДПС“ в изборите днес. До решението на комисията се стигна след жалба от областния лидер на ГЕРБ от Иван Алексиев. Както вече съобщихме, в нея се твърдеше, че Юсеин Юсеин - кмет на село Черна Могила, община Айтос, е регистриран като застъпник на ДПС.

След направена проверка от РИК е установено, че той действащ кмет.

Съгласно чл.3, ал.3 от Изборния кодекс: „Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно." В чл.18, Раздел I „ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ от Изборния кодекс, са описани органите и институциите, пряко ангажирани в изборния процес. Кметовете, са от кръга на лицата, осъществяващи дейности по организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.“, се казва в мотивите на РИК.