Брутният външен дълг в края на януари 2023 г. възлиза на близо 45,1 млрд. Евро, което е 49,9 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт - БВП, съобщава Българската народна банка (БНБ).

Това е с почти 3,963 млрд. евро (9,6 на сто) повече в сравнение с края на януари 2022 г.

В края на януари 2023 г. краткосрочните задължения са близо 8204 млрд. Евро, което е 18,2 на сто от брутния дълг и 9,1 на сто от БВП.

Дългосрочните задължения са близо 36,9 млрд. Евро, което представлява 81,8 на сто от брутния дълг и 40,8 на сто от БВП.