Комисията за защита на конкуренцията по своя инициатива образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения от търговските вериги, предлагащи хранителни стоки, съобщиха от регулаторния орган. Проверката е чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, който засяга забранени споразумения и решения за сдружения.

Уточнява се, че проверката е както срещу фирмите, които стопанисват магазините от веригите "Била", "Кауфланд", "Фантастико", "Метро", "Промаркет" и "Т-маркет", така и срещу обединенията "Сдружения за модерна търговия", "Съюз на птицевъдите", "Асоциация на промишленото производство", "Асоциация на млекопреработвателите в България и "Национална асоциация на млекопреработвателите.

Посочва се, че за да се събират достатъчно доказателства за наличието на евентуални тайни договорки между участниците в сектор "Храни", след получени съдебни разрешения от Административен съд - София област, Комисията, със съдействието на служители на МВР, са извърши изненадващи проверки на място в офисите на "Лидъл България", съюза на птицевъдите и националната асоциация на млекопреработвателите.

От офисите били иззети копия на документи и електронна кореспонденция, които Комисията ще анализира в детайли. В съобщението се отбелязва, че доказването на подобни антитръстови нарушения изискват анализ на голямо количество данни и резултати в скоро време не могат да се очакват.


Ето съобщението от КЗК:
Комисията по своя инициатива образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 от ЗЗК, под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия, от страна на следните участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения:

„СДРУЖЕНИЕ ЗА МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ“,
„БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД,
„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД,
„МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
„ПРОМАРКЕТ“ ООД, "ФАНТАСТИКО ГРУП", и
„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“,
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПТИЦЕВЪДСТВО“,
"АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ и
СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ“.

За да обезпечи събирането на достатъчно преки доказателства за наличието на евентуални тайни договорки между участниците в сектор Храни, след получени съдебни разрешения от Административен съд – София област, Комисията, със съдействието на служители на МВР, извърши изненадващи проверки на място в офисите на ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ, СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ и СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ“. От офисите бяха иззети копия на документи и електронна кореспонденция, които Комисията предстои да анализира в детайли, с оглед установяване наличието на обмен на чувствителна търговска информация или координирано пазарно поведение между производителите, търговците и техните обединения в сектор Храни.

Мащабът и стандартите на доказване на подобни антитръстови нарушения изискват Комисията да установи голямо количество данни и информация, на базата на които да се извърши икономически и правен анализ на разглежданото поведение, което обективно не може да бъде осъществено в спешен порядък.

Въпреки мащабното проучване, с оглед обществения интерес, който има към него, КЗК ще направи всичко възможно в рамките на предоставената й от ЗЗК компетентност, да извърши проучването във възможно най-кратък срок. След приключване на проучванията при установени нарушения, Комисията ще упражни законовите си правомощия, в това число да санкционира нарушителите.

Секторът на храните в страната е приоритет в дейността на Комисията и е постоянно наблюдаван и проучван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията през годините.

Всякакви опити за дискредитиране в публичното пространство на предприетите от Комисията законови действия възпрепятстват работата й и целят създаване на негативна представа за институцията сред обществото. Важно е да се посочи, че КЗК е независим орган, който разполага с пълна оперативна самостоятелност относно способите за събиране на доказателства и начините на реализирането им в рамките на законовите си правомощия, като намесата в работата й е напълно недопустима.

Съобщението за започната проверка беше изпратено до медите броени часове, след като председателят на КЗК Юлия Нейкова даде интервю за Би Ти Ви. Тя започна телевизионна си изява с думите: "Моето участие за пръв път в медия е продиктувано от това, че в последни месеци се говореше как КЗК нищо не прави, не влиза по магазините и не санкционира. Това не е вярно".