Гражданско участие в държавната власт и прозрачно представяне на дейността на народните представители – това е основната задача на кандидатите за депутати от листата на БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ в Бургаски регион за предстоящите парламентарни избори. „Тази формация ме спечели със своите позиции, програма, ръководство, хора в листите! Единствената неопетнена и необвързана партия с олигарси, съмнителни спонсори, зависимости! Видях широката подкрепа от много граждански организации и поканих много стойностни и образовани хора, с които сме вървели заедно пътя до тук да се присъединим! Всеки ден ще бъдем по време на кампанията на нашата предизборна шатра на улица „Алеко Богориди“, ще посетим всички общини, ще се срещнем с Вас, за да поговорим и да се запознаем лично, за да знаете кои хора искат доверието Ви!“, заяви Пламен Делев - областен координатор на БСДД, който е и втори в листата на партията в региона с преференция 102. В нея участват още Димо Зайденов - координатор община Бургас (преференция 103), Паулина Динева - координатор община Поморие (преференция 109), Христо Христов - координатор община Малко Търново (преференция 110).

Партията продължава в Бургаска област да набира членове и хора, които да се присъединят и да припознаят идеята, като номерът за връзка е 0876303624 и email: bsdd.burgas@gmail.com.

Ето и основните лица в листата на БСДД в Бургаски регион:

Паулина Динева - родена в гр.Поморие, на 33 г. Семейна, майка на прекрасно 8-годишно момиченце. До 8 клас учи в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" със специалност класическо пиано. Завършва средното си образование в Москва, получавайки руска диплома, като едновременно се явява и на приравнителни изпити, за да получи и българска такава. Висшето си образование - „бакалавър“ завършва през 2011 г. в МГИМО У МИД РФ, факултет „Международни отношения“, специалност „Международни отношения и дипломация“ с изучаване на руски, английски и италиански езици. Магистратура завършва през 2016 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по програма Право на ЕС , специалност „Международни отношения“. В трудовия си стаж е работила основно с хора - в сферата на туризма, а към момента и в сферата на финансите.

Димо Зайденов, собственик на фирма-доставчик на интернет, IT специалист, на 36 г.,семеен, обшественик. Завършил "ПГ по МЕХАНОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА със специалност "МИКРОПРОЦЕСОРНА ЕЛЕКТРОНИКА" Висшето си образование е завършил във ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ, специалност „Компютърни науки“.

Пламен Делев, 36-годишен, семеен, с едно дете. Завършил НГГС "ХРИСТО БОТЕВ" - Велинград със специалност "Горско стопанство и дърводобив", УНСС със специалност "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ". В обществения сектор от над 10 години, работи с хора с увреждания, бездомни. В момента работи като управител на ресторант, брокер НИ и сътрудник в адвокатска кантора.

Христо Христов, 52-годишен, завършил ВИНС – Варна, специалност „Счетоводство и контрол“, семеен, с 2 деца, работи като счетоводител.

Водач е Добромира Полименова от НГИ "СИСТЕМАТА НИ УБИВА".

На предстоящите избори БСДД участва с подкрепата на Движение Отбрана и Сигурност, НГИ Системата ни Убива, Граждански Обществен Съвет, Българска Асоциация за Младежта и Спорта, Синдикат Защита, Българска Хънтингтън Асоциация.

Акцентите от програмната платформа на БСДД са:

1. Изменение и допълнение в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за връщане властта на българските граждани и правото им да инициират и решават политиките в България чрез допитвания, подписки, петиции, референдуми и честни избори.

2. Прилагане на електронни изявления за подкрепа (подписки), следвани от дистанционно електронно гласуване, базирано на блокчейн технология.

3. Въвеждане на вот на доверие от народа след две годишно управление чрез редовен референдум, отзоваване на народни представители чрез подписка, вето-референдум за отмяна на закон.

4. Оптимизиране на държавната и общинската администрация, при гарантиране на човешкото достойнство и ограничаване на броя мандати при изборните длъжности в държавните и местни органи на изпълнителната власт – не повече от два.

5. Реформа на съдебната система с ускоряване и улесняване на съдебния процес, както и въвеждане на граждански контрол с пряк избор на Главен инспектор в Съдебната власт (Инспекторат към ВСС). Преразглеждане на ролята на главния прокурор.

6. Ревизиране и съдебно разследване на дейността на всички правителства през последните 30 години. Пълно разследване, прекратяване или предоговаряне на всички концесии, които са в нарушение на националния интерес и законодателството на Р България с развитие на прозрачното публично-частно партньорство.

7. Отмяна на лобистките закони, както и на антинародния Закон за социалните услуги (ЗСУ), съдебно разследване на всички участници в античовешките манипулации, свързани с “пандемии” и военни конфликти. Извеждане на неправителствения сектор от политическия процес и отстраняване на агентите за влияние.

8. Реорганизация на здравната система, включително чрез премахване на търговските дружества и превръщането им в институции. Изработване на съвременни български стандарти за безвредна имунизация, превенция и профилактика.

9. Подкрепа и възстановяване на традиционни български отрасли, като лозарство, винарство, туризъм, ресторантьорство, и всички клонове на селското стопанство, както и производството на български стоки с цел увеличаване на вътрешното потребление, премахване на спекулата и спиране на инфлацията.

10. Развитие и подкрепа на спорта и културата. Образованието и науката стават основен приоритет за държавна инвестиция чрез обезпечаване на необходимите ресурси за пълноценно, достъпно, качествено и перспективно обучение.

11. Защита и запазване на класическата форма на българското семейство и подкрепата му като най-важна обществено-социална градивна сила на обществото. Следване на основния закон в природата и фундаментална българска ценност: “Бракът е съюз между мъж и жена!”

12. Изповядване на твърда политика в интерес на Отечеството с развиване и поддържане на добросъседски отношения, както взаимноизгодно и равноправно сътрудничество с новите икономически съюзи и с държавите, борещи се за преодоляване на световните кризи. Реформиране на съществуващите съюзи, в които участва страната ни.

13. Възвръщане на националното самочувствие на всеки гражданин, изкореняване на бедността и спиране на демографската катастрофа, чрез гарантирано и безусловно изплащане на справедлив доход за покриване на разходи за достоен живот, разпределен като процент от БВП. Защита на националната ни валута като основа на суверенна парична политика.

14. Противодействие на присвояването и прекрояването на българската история, както и на налагането на несъществуващи понятия като "македонски език". Разобличаване на политиките на “коренизация” и разгаряне на етнически и националистически конфликти.