Годишната инфлация в България е нараснала повече от четири пъти през 2022-ра спрямо 2021-ва година, сочат данните на Евростат, цитирани от БНР.

За целия Европейски съюз се отчита рекордно висок индекс на потребителските цени за миналата година – 9,2 на сто, което е повече от три пъти над равнището от предходната 2021 г.

В България средната годишна инфлация, измерена спрямо Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз, е била 13 на сто, сочат данните на европейската статистическа агенция.

В сравнение с темпа на увеличение на цените през предходната 2021-ва, когато ръстът е 2,8 на сто, нарастването на потребителските цени у нас се е ускорило с 10,2 процентни пункта през миналата година, или с над 4 пъти повече.

Спрямо 2013 г., когато инфлацията в България спадна до 0,4 на сто, ръстът е още по-значителен, отбелязват от Евростат.

Общо за Европейския съюз - най-рязко поскъпване е регистрирано при жилищните разходи, като при енергоизточниците ръстът е средно с 18%.

При транспорта, където разходите са пряко обвързани с горивата, поскъпването е над 12%, а при храните и безалкохолните напитки – 11,9 на сто.

При останалите групи стоки и услуги поскъпването е между 2 и 8,1 на сто с изключение на комуникациите, където средно за целия Европейски съюз се наблюдава минимално поевтиняване.