Централната избирателна комисия реши, че гласуването с хартиена бюлетина и вотът с машини все пак ще се вписват отделно в протоколите. Това се отнася и за общия резултат от двата вида гласуване.

По време на обсъждането имаше спорове между членовете на ЦИК, като част от тях заплашиха, че отделното вписване на резултата ще затрудни секционните комисии. А това можело да доведе до грешки в протоколите. До това решение се стигна след като преди седмици Комисията реши, че ще вписва резултата от двата вида гласуване общо в протоколите. Това предизвика вълна от недоволство и след обжалване решението беше отменено от Адиминистративния съд.