Всеки трети лев в българската икономика е приход от сивата икономика. Страната ни е лидер по дял на сенчестия бизнес в БВП с 33,1%. Това сочи проучване на Департамента за икономически и научни политики и политики за качество на живот по искане на комисия от Европейския парламент.

Делът на сивите икономики в другите страни от ЕС е значително по-нисък, а пред нас са Хърватия с дял на сенчестия бизнес в БВП от 29,7% и Румъния с 19%.

За последните 20 години равнището на сивата икономика у нас се е свило едва с 2,2 на сто от БВП. През 2003 г. без да следват правилата са работили 35,9% от бизнесите у нас.

Кризите през последните години - пандеията от Ковид-19 и войната в Украйна, са увеличили делът на компаниите, които предпочитат да не работят изцяло на светло. През 2017 г. сивата икономика у нас е била 29,6% от БВП. Покачването на дела ѝ започва през следващата 2018 г., за да достигне 32,4% през 2021 г. и 33,1% през 2022 г.

За растежа на дела на сивата икономика допринасят липсата на доверие в държавните служители, лошото качество на законодателството за бизнеса, данъчната политика, както и държавната подкрепа за предприемачите, наред с относително високите социални вноски, корупцията, политическата нестабилност, относително високото данъчно облагане и несигурността по отношение на регулаторните политики.