Около 8 500 000 лв. без ДДС ще струва осигуряването на машинното гласуване в страната и извън нея за вота през април. Това се посочва в решение на Централната избирателна комисия, с което се възлага обществена поръчка за обезпечаване на машинния вот. Сумата е прогнозна, посочват от ЦИК.

Обществената поръчка включва подготовка, модифициране и параметризиране на софтуера за Специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), в това число подготовка на демоверсия; подготовка, инсталиране и окомплектоване на СУЕМГ в склада, както и транспорт на устройствата в страната, логистично осигуряване и техническо обслужване на машините в предизборния и изборния ден, включително осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

ЦИК реши да изпрати покани за участие в процедура по договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка до производителя на устройствата за гласуване и техния софтуер – „Смартматик Интернешънъл Холдинг“, както и до „Сиела Норма“ АД.