Общинският съветник от опозицията в Царево Емил Пейчев алармира за новосторящ се общински „златен паркинг“ в южния морски град. Той ще се намира на разклона за квартал Василико. Пейчев, който активно заема позиции по важни обществени теми, е сигнализирал различни институции, като в сряда на място са били представители на „Басейнова дирекция“.

„Нещо, което ми напарви силно впечатление е, че отново фирмата-изпълнител е небезизвестната царевска фирма „К билдинг“. Ще припомня, че това е фирмата, която обслужва община Царево, близка е до местната власт и обслужва всички общински обекти. Това не е незаконно, но прави впечатление, че тук говорим за една много фрапираща сума, която е предвидена за изграждането на този паркинг. Тук е заложено да бъдат похарчени общински публични средства, на всички царевски данъкоплатци. Става въпрос за 365 хил. лева без ДДС или 430-440 хил. лева с ДДС. За мен това е изключително висока цена, при условие, че говорим за 2600 кв. метра територия. Като имате предвид, че 1/3 е направена от добросъвестен съсед във вид на паркинг. Вие сами си направете сметка къде ще отидат тези пари. Друго, което е много интересно, е това, че в количествено-стойностната сметка за този обект е заложено да бъдат вложени около 1000 кубика натрошен камък. Какъв е камъкът – объл. Сега ще ви кажа какъв е неговия произход – от коритото на реката наблизо. Оттам инвеститорът си е позволил да вземе интертни материали и да ги заложи като основа. Смятам, че това е в пълно противоречие на строителните изисквания и не е редно да се допуска. Къде е Общината, къде е контролът?! Аз съм информирал компетентните органи за тези своеволия.“, обяви Пейчев.