При средна цена от 312.98 лв. (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент ”Ден напред” след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка (14-ти февруари).

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 335.20 лв. за мегаватчас. Това означава, че токът за бизнеса за утре ще е по-евтин с 6.63% в сравнение с цената му с ден на доставка за днес. Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре e 327,68 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00-08:00ч.; 21:00-24:00ч) е изтъргувана при средно 298,28 лв. за мегаватчас. Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 264.68 лв. за мегаватчас, достигната за периода 12:00-13:00ч., а най-високата е 404.82 лв. за мегаватчас - за 8:00-9:00 часа.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 91 846.90 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" БНЕБ отчита до момента в 60-минутните продукти общ изтъргуван обем от 2 900.10 мегаватчаса. Среднопретеглената дневна цена е 332.81 лева (без ДДС) за мегаватчас. В 15-минутните продукти среднопретеглената цена е 274.70 лв. (без ДДС), а общото количество продадена електроенергия е 854.72 мегаватчаса. Компенсациите за електроенергия за бизнеса до края на годината ще бъдат в размер на 100 процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "Ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лева за мегаватчас (MWh).