Броенето на бюлетините и вписването на резултатите в протокола ще можем да наблюдаваме в реално време в интернет, при условия, определени от ЦИК. Това е записано в решение на комисията, с което се определя реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии.

Предвижда се правителството да осигури технически процеса по наблюдение в реално време от място, различно от интернет страницата на ЦИК, на всички граждани на територията на страната. Те ще могат чрез звук и картина от преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия. Ще се осигури високо ниво на защита от кибератаки, за да не бъде компрометиран процесът, пише в решението на ЦИК.

Устройствата за видеозаснемане и видеоизлъчване не трябва да имат други функции и допълнителен софтуер. А резолюцията на излъчване трябва да позволява разчитането и разпознаването на номерата на хартиената бюлетина и в бюлетината от машинното гласуване, както и начина, по който е гласувано.

Видеонаблюдение няма да има в секциите зад граница, в подвижните секции, тези в лечебните заведения, местата за лишаване от свобода и задържане и социалните институции.

Следят и за двойно гражданство

ЦИК ще възложи на ГРАО да провери кандидатите за депутати за изборите на 2 април.

Централната избирателна комисия ще възложи на Главна дирекция “ГРАО” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на условията да е навършил 21 години и да няма друго гражданство освен българско.

От ЦИК възлагат на ГРАО да проверят и дали кандидат за депутат не е поставен под запрещение, както и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Проверката трябва да приключи в срок до 5 март 2023 година, става ясно от решението на Централната избирателна комисия. От ЦИК ще проверяват и дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет.