Минималната работна заплата в България е близо пет пъти по-ниска, отколкото в Германия. От началото на 2023 г. минималната заплата у нас беше повишена от 710 лв. на 780 лв., което прави 398,81 евро. В Германия минималната заплата е 1987 евро, показват данни на Евростат.

Минималната заплата в България не само е най-ниската в ЕС, но освен това в редица страни доходите нарастват по-бързо отколкото у нас. Така вместо да настигаме по-развитите страни ние се отдалечаваме от тях. В редица страни хората получават за седмица толкова, колкото в България изкарват за месец. Минималната заплата в Германия през януари 2023 г. е с 361 евро по-висока спрямо същия месец на миналата година. Това представлява ръст с 22,2%, или повече отколкото е увеличението в България. През януари миналата година минималната заплата в България беше 650 лв., или 332,34 евро. Оттогава тя е нараснала с 66 евро, или с 20%.

Тези изчисления обаче не са напълно коректни. В България е традиция минималната заплата да бъде увеличавана от началото на годината. През миналата година обаче, вдигането на минималната заплата беше отложено и увеличението до 710 лв. влезе в сила от 1 април. Причина за това беше, че правителството на “Промяната” не успя да приеме навреме бюджета за 2022 г. Реално при изчисленията какво е увеличението на минималната заплата трябва да вземем за база 710 лв., които трябваше да бъдат в сила още от януари 2022 г. Така се оказва, че увеличението на минималната заплата от началото на 2023 г. е с по-малко от 10%. В повечето държави от ЕС увеличението на минималната заплата за година е по-голямо.

Например в Белгия минималната заплата през януари 2023 г. е 1955 евро. Тя нараства със 17,9% или с близо 297 евро за година. Много голямо е увеличението на минималната заплата и в Нидерландия. През януари най-ниските възнаграждения там са 1934,40 евро. Това е ръст с 12,1% или с 209 евро за година. В Словения минималната заплата е нараснала със 129 евро или с 12% за година, което отново е повече от ръста в България.

Любопитно е да видим каква е ситуацията в Румъния, с която до преди няколко години се сравнявахме при настигането на по-развитите държави. Сега Румъния е далеч пред нас. В Румъния минималната заплата от януари 2023 г. е 606 евро. За година тя е нараснала с над 90 евро, или със 17,6%. Румъния вече изпревари Унгария, където минималната заплата е 578,7 евро, а България продължава да е на последно място сред страните от ЕС.

На четвърто място по най-ниска минимална заплата в ЕС, след България, Унгария и Румъния, е Латвия. Там минималните възнаграждения са 620 евро. За година те са нараснали със 120 евро, или с 24% - отново значително по-голям ръст, отколкото в България.

Петото място по най-ниски минимални заплати си поделят Хърватия и Словакия със 700 евро на месец. От страните от ЕС най-високи са минималните заплати в Люксембург - 2387,40 евро.

Увеличение на заплатите с над 10% очакват от БНБ

От БНБ очакват 0,4% икономически ръст през настоящата година.

0,4% ръст на икономиката

Ръстът на заплатите през 2023 г. ще бъде с 10,7%, а през 2024 г. ще бъде с 9,1%, гласи последната прогноза на БНБ. Според оценките на Централната банка увеличението на възнагражденията през миналата година е със 17,7%.

Задълбочаването на недостига на работна ръка в страната ще продължи да оказва натиск за по-висок реален растеж на заплатите спрямо нарастването на производителността на труда през следващите две години, което ще подкрепя растежа на реалния разполагаем доход на домакинствата, посочват от БНБ.

От БНБ очакват през 2022 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България да отчете растеж от 3,4%. През 2023 г. очакваме икономическият растеж да се забави съществено до 0,4%, пише в анализа на БНБ. Растежът на икономическата активност да се ускори до 3,2% през 2024 г., прогнозират от БНБ.

Средно за 2023 г. от БНБ очакват инфлацията да възлезе на 7%, като прогнозите са за намаление на цените в евро на петрола и храните на международните пазари.