Може някои въглищни централи да се затворят, заради които има наказателни процедури. Но това са малко на брой централи. повечето трябва да сменят начина на горене и микса. Емисиите, свързани с ТЕЦ -те, ако те работят сезонно, това няма да означава затваряне на работни места.

Това каза по БТВ бившият министъра на околната среда Борислав Сандов. ЕС няма да се съгласи, защото е установена правна рамка. Трябва да има реформа на карбонизацията. Ако правителството се опита да махне декарбонизацията в ПВУ, ще падне цялата част, която възлиза на 41 процента от Плана. Това означава 4 млрд. Има съпътстващи други щети - България плаща със здравето.

Всички ставаме заложници на една конкретна индустрия. Ще спрем инвестициите за нови възобновяеми източници. Оставяме в една дълбока провинция, където да е мръсно и да сме болни. Не може просто да заличим Плана. Ние сме с най-ниските амбиции. Всички останали вървят напред с амбициозни планове. Защо няма зимен сезон? И така ще бъде.

Не затваряме централите утре, намаляваме емисиите през 2026 г. Намираме се в енергийна трансформация. Всички държави са поели по този курс. Ние сме като лош ученик на последния чин. България плаща емисиите на двата най-големи теца. американските. Ние, ако те минат на друг тип гориво, си решаваме въпроса с тези 40 процента намаляване на емисиите.

Парламентът е в предизборна обстановка. Много повече ще загубим, ако не изпълним плана.

България изостава сериозно с мониторинга на своето биологично разнообразие. Възложихме го на БАН. Преди това обичайно броят три фирми. Над 30 млн. са били похарчени. Секнахме схемата и някои хора ме атакуват. Няма как да имам конфликт на интереси с учените от БАН. Това е сериозна научно-изследователска дейност.