В Кодекса за застраховането ще бъдат направени промени, така че да отговорим на изискванията за влизане в еврозоната, но цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ да не нарасне, пише „Труд”, позовавайки се на отлично осведомени източници.

С промени в Кодекса за застраховането от Министерството на финансите бяха предложили българското Национално бюро „Зелена карта“ да плаща безусловно при претенции за обезщетения заради причинени катастрофи от автомобили с български номера в чужбина.

-0:00

Промените бяха предложени, защото решаването на проблема със забавени плащания по системата „Зелена карта“ беше поставено като условия за влизането ни в еврозоната.

Промените в Кодекса за застраховането минаха на първо четене през икономическата комисия към парламента. Но срещу предложените текстове се обявиха представители на застрахователите и на българското Национално бюро „Зелена карта“.

В крайна сметка след проведени разговори се е стигнало до вариант в Кодекса за застраховането да бъде записано, че плащанията ще стават в сроковете и по правилата, разписани в системата „Зелена карта“.

На практика разликата в текстовете е съществена. Първоначалният вариант би означавал българското Национално бюро „Зелена карта“ първо да плаща, а след това да оспорва пред съда исканията за изплащане на обезщетение, ако смята, че става въпрос за измама. Това би довело до поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“ в пъти и цената й би надминала 1000 лв. Причината за това е, че парите в Националното бюро „Зелена карта“ се събират от застрахователите, а има много случаи на опити за измама с български коли в Италия.

Има случаи да се искат обезщетения за катастрофи, причинени от български автомобили, които дори не са били в Италия.

Според редактирания вариант на текста в Кодекса за застраховането, българското Национално бюро „Зелена карта“ ще плаща само след като получи банково бордеро за извършен превод към пострадал при катастрофа. Така опитите за измами значително ще бъдат ограничени. И до поскъпване на „Гражданска отговорност“ няма да се стигне.

За старите претенции за изплащане на обезщетения от българското Национално бюро „Зелена карта“ има учредена банкова гаранция в размер на 5 млн. евро. Приблизително за такава сума са и старите претенции – 8 млн. лв. за обезщетения и 2 млн. лв. за лихви.

Ако Съветът на бюрата реши, че претенциите за изплащане на обезщетения са основателни, винаги може да активира безусловната банкова гаранция и да вземе парите.

Застраховката „Гражданска отговорност“ обаче може да поскъпне заради друга промяна. Комисията за финансов надзор неотдавна одобри повишение на сумите, които влизат от цената на всяка „Гражданска отговорност“ на шофьорите в два фонда - “Фонда за незастраховани МПС” и в “Обезпечителния фонд”. Вноските в тези два фонда ще нараснат общо с 3 лв. от началото на 2023 г. и общият им размер ще бъде 16 лв.