Средната цена на електроенергията е търгувана от 417.87 лв. (без ДДС) за мегаватчас от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 386.94 лв. за мегаватчас. Това означава, че токът за бизнеса за утре ще е по-скъп със 7.99 процента в сравнение с цената му с ден на доставка за днес.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) e 515.32 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 320.43 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешния ден на доставка, е 149.33 лв. за мегаватчас, достигната за периода 3:00-4:00 ч., а най-високата е 579.02 лв. за мегаватчас - за 16:00-17:00 часа. Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 80 863.50 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" БНЕБ отчита до момента в 60-минутните продукти общ изтъргуван обем от 2 947.90 мегаватчаса. Среднопретеглената дневна цена е 328.62 лв. (без ДДС) за мегаватчас. В 15-минутните продукти среднопретеглената цена е 385.50 лв. (без ДДС), а общото количество продадена електроенергия е 654.05 мегаватчаса.

Парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година. Те предвиждат Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "Ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв. за мегаватчас (MWh) за периода от 1-ви юли до 31-ви декември 2022г.

Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh. В момента се обсъжда компенсацията да бъде за над 200 лв. за мегаватчас и да важи за цялата 2023г.