Швейцария спира възможността за преместване и настаняване на бежанци в уязвимо положение, поради недостиг на възможности. Тази мярка се налага с оглед на притока на множество хора, които бягат от войната в Украйна, съобщават световните агенции. В края на първото тримесечие от идната година решението на властите ще бъде разгледано наново.

Програмата не се поставя под въпрос, но ще бъде временно спряна само за приемането на нови участници. Върховният комисариат на ООН по бежанците полага усилия да настани в трети страни някои от бежанците в най-уязвимо положение, които живеят в несигурни условия в приелите ги общности. По данни тази година имат нужда от преместване близо 1.5 милиона души, въпреки че няма достатъчно места за тях.

Сред нуждаещите се са главно бежанци от Афганистан, Судан и Сирия. Това са най-вече жени, деца и хора със здравословни проблеми, смятани за особено уязвими от агенцията на ООН. Швейцария у страна с 8.7 млн. жители. Тя се ангажира да премести през 2022г. и 2023г. 1820 бежанци в уязвимо положение.

Лукас Ридер, който е говорител на швейцарската служба по миграцията обясни, че причината е "силен натиск" върху швейцарската система за убежище, по-специално що се отнася до възможностите за настаняване и осигуряването на персонал. От началото на годината в Швейцария са пристигнали около 100 000 бежанци и кандидати за убежище. Над 70 000 от тях бягат от войната в Украйна. Това е голям поток от хора, който е незапомнени от Втората световна война насам.

До средата на м. декември в рамките на замразяваната програма вече бяха преместени 641 души и още към 400 бежанци, чийто въпрос е уреден административно, ще бъдат настанени до м. март 2023г. Останалите обаче ще трябва да чакат, посочи Ридер.

В края на първото тримесечие от идната година решението на властите ще бъде разгледано наново, увери той.