„Ние сме в дълг към децата и имаме отговорност към тях. Според статистиката Югоизточна България е с най-висок процент смъртни случаи сред децата в България“, каза кметът Димитър Николов по време на обсъждането на докладната записка за бъдещета детска болница в Бургас.

Днес ОбС гласува Общината да кандидатства за отпускане на кредит от 12 800 000 евро пред Европейска инвестиционна банка, с които да се осигури задължителното собствено финансиране по проекта. Това е институционалната банка на Европейската комисия, която осигурява възможно най-добрите условия, разясни зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев. В залата за пореден път стана ясно, че всички политически сили подкрепят проекта за детска болница. Иван Иванов от групата на СЕК обаче предложи кредитът да не се усвоява, докато не бъде осигурено цялото финансиране. Наложи се кметът Димитър Николов да обясни какъв е механизмът при реализиране на европейските проекти, по които се изисква собствено участие със средства. В случая то е над 24 милиона лева, каквито едва ли община в България би осигурила като касова наличност по проект.

„Благодаря на всички общински съветници, на колегите от Община Бургас, на всеки, който се докосна до този проект, дори на критикуващите го, ззщото това означава отношение към децата. Това е проект на 4 области, това е български проект. Срещали сме се многократно с министъра на здравеопазването, зам.-министрите и различни институции, които го подкрепят. Проектът за многопластова грижа за деца от 0 до 18-годишна възраст на територията на Югоизточна България е национален проект и става неделима част от националаната здравна карта и грижа. Нашият, бургаският проект, е първият, който е готов и включва подробни анализи за нуждите на Югоизточна България. Относно националната детска болница в София - всичко по отношение на терена вече е изчистено като детайли. В момента трябва да започнат да се готвят проектите за нея. Структурата, обхвата и дейностите са синхронизирани с национланата детска болница. Тежките случаи, с които бургаските екипи няма да могат да се справят, ще бъдат поемани от София“, каза кметът Николов.

Той допълни, че да се вземе решение кредитът да се спре, докато се осигури следващо финансиране, е несъстоятелно като идея.

„Ако се съсредоточите в детайлите по оператвините програми, няма проект в страната и Европа, който да генерира приходи, от който да не се изисква от бенефициента самоучастие. Проектът за университетска детска болница генерира приходи, защото тя ще бъде финансирана от Националната здравна каса, а като стане университетска и от Министерството на здравеопазването“, заяви кметът Николов.

Общинският съвет отхвърли предложението на Иван Иванов и подкрепи докладната във вида, предложен от вносителя й.