Включиха шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в енергийната система на страната. Той беше спрян на 29 октомври след възникнал технически проблем в охладителната система на генератора – неядрената част на блока.


След отстраняване на причините, довели до изключването, екипите на атомната централа са извършили необходимите тестове и изпитания съгласно изискванията за безопасна експлоатация. Направените проверки потвърждават, че всички системи и съоръжения работят нормално, пишат от АЕЦ-а.


Натоварването на шести блок се извършва поетапно, в съответствие с изискванията на технологичния регламент, до достигане на пълна мощност. Другият енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” – пети, продължава да работи по график.