Външно-икономическата среда ни засяга. Не бях чувал МВФ да е толкова откровен, а именно,че най-лошото тепърва предстои. Виждам, че някои експерти твърдят, че е прескочен пика на инфлацията.

Това каза по БТВ проф. Димитър Иванов. Инфлацията расте, има доклад на Евростат. В Еврозоната достигна 10, 1 процента, а в ЕС 11 процента. В нидерландия има 17, 2 процента инфлация. Трите Прибалтийски републики са с рекорден процент инфлация. В целия свят продължава тази вълна от инфлация.


Основна цел на БНБ е ценовата стабилност. Гуверньора не каза нищо за това. Трябваше да каже какви мерки ще предприеме БНБ за ценова стабилност, базирана на по-ниска инфлация.

Човек даже и да се жени, не се вторачва в една дата, не разбирам това вторачване за 1 януари. Не съм против да влезем в Еврозоната тогава, но това е политическо решение. Това трябва да е допитване до българския народ. Основното желание за валутната интеграция бе конвергенция. Тя не се получи. Налице е по-голяма дивергенция. Икономическите показатели на Великобритания са по-добри от тези на Еврозоната.

При нас въпроса вече не е инфлацията. Предупредихме, че инфлацията ще е голям приоритет през 2022 г.

Но сега се стига до фискална неустойчивост на държавата. Бюджетният дефицит ще продължи до 2025. Имаме три години напред загубени. Само лихвите по дълга са 6 млрд лв. Най-нисък е нашият дълг, но проблемът е, че публичните ни финанси са пробити. Ние просто не финансираме модернизирането на публичните ни финанси.

Трябва да се спре ценовата инфлация, за де балансира финансовата устойчивост, борбата с външната задлъжнялост. Не сме осигурили продоволствената сигурност на българските граждани.