Министерството на енергетиката обмисля нова формула, по която да се изчислява кои граждани имат необходимост от енергийно подпомагане. Ресорната Комисията за енергийна ефективност и енергийна бедност (КЕЕЕБ) към ведомството предвижда от доходите на гражданите да се извадят разходите за енергия. Остатъкът да се сравни с официалната линия на бедност, определена и ежегодно актуализирана с решение на МС.

Новата формула ще бъде по-сложна и предвижда от доходите на гражданите да се извадят разходите за енергия. Остатъкът да бъде сравнен към официалната линия на бедност. Така, ако получената разлика е по-ниска от линията на бедност, Комисията ще възприеме, че домакинството е енергийно бедно, съобщи БГНЕС.

Видът на жилището и осреднените показатели за неговата енергийна ефективност, както и броят на членовете в домакинството, тяхната възраст и/или здравословен статус и необходимата им обитаема площ, също ще са от значение за определяне на разходите за енергия.

До момента площта на жилището не е сред критериите, определящи енергийната бедност. Според новата формула изчисленията ще се правят на база достигане на температура от 20 градуса в дома, като за семействата с деца температурата трябва да е по-висока.

И въпреки че в края на септември правителството направи рекордно увеличение на линията за бедност през 2023г. - 504 лева, (увеличена с 22% или с 91 лв., за първи път с такъв ръст в последните 10 години), вече се чуват мнения, че широк кръг от досега подпомаганите граждани този път ще останат извън помощта.