Европейският парламент даде зелена светлина за преговори по предложението за регламент относно програмата на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023-2027 г. Програмата бе представена от Европейската комисия през февруари, а в края на месец юни съгласие по нея бе постигнато и от държавите членки.

Българският евродепутат Иво Христов бе докладчик в сянка по регламента от страна на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент (S&D).

„От името на социалистите постигнах в програмата да залегнат полезни за България приоритети“, счита Иво Христов:

- намерението за осигуряване на приоритетна свързаност в Черноморския регион;

- възможността за равнопоставено участие на малки, средни и стартиращи компании, което дава възможности и за български компании;

- поставянето на специален акцент върху екологичния аспект на програмата.

Целта на програмата за сигурна свързаност е създаването на система за сигурна и независима от трети страни космическа свързаност, която да гарантира предоставянето на спътникови съобщителни услуги („satcom”). Тя ще предоставя държавни и търговски услуги за защита на критичната инфраструктура, наблюдение или управление на кризи, като така допринася за устойчивостта на ЕС.

Друга цел на програмата е повишаването на конкурентоспособността на спътниковите съобщителни услуги на ЕС.

Програмата е особено важна за ниските орбити, които понастоящем се заемат от мащабни сателитни проекти на страни извън ЕС. Това изправя операторите от държавите от Съюза пред сериозни трудности, свързани с финансовите аспекти на подобни проекти. Програмата ще вземе предвид и полезните взаимодействие с другите компоненти на космическата програма на ЕС, като например системите „Галилео“ (за спътникова навигация) и „Коперник“ (за наблюдение на Земята).

В следващите месеци регламентът ще бъде обект на преговори между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.