"Без избор на председател парламентът не може да заработи. Без избор на председател имаме единствено задължението да получаваме заплати". Това каза от парламентарната трибуна Росен Желязков от ГЕРБ.

"Ние нямаме предложение за процедурни правила. Ако имаме такова, в тях може да предложим критерии, но ние в момента обсъждаме варианти за критерии без да предлагаме процедурни правила, а имаме очакването до края на деня да произведем избор. Преди да сме спазили формата за вземане на решения, вече предлагаме номинации. А ние трябва да се обединим около това ще имаме ли критерии или ще оставим да се правят предложения с номинации, тоест в момента какво се предлага. Какво е решението, което трябва да вземе Народното събрание", отбеляза Росен Желязков."