Системен архитект, разработчик софтуер, програмист аналитик и IT специалисти предстои да назначат на работа в ЦИК. Това е написано в решение на Централната комисия, която ще закрие веното си “Информационно и комуникационно осигуряване”, в което от 7 щатни бройки, а е заета само една въпреки проведените конкурси.

На мястото на закритото звено ще се създаде ново - “Технологии за гласуване”. Освен с организацията на машинния вот тази структура ще се занимава и с въвеждането на електронно дистанционно гласуване, обясни председателя на ЦИК Камелия Нейкова.

“През 2021 година поради липса на длъжности със специфична професионална компетентност при подготовката и провеждането на машинното гласуване, за Комисията системно възникваше необходимост от сключване на граждански договори с външни експерти с експертиза в тази област. Включително и изборите, които ще бъдат произведени на 2 октомври, Централната избирателна комисия ползва услугите на експерти, които са софтуерни специалисти”, каза Нейкова пред БНР.

Новото звено “Технологии за гласуване” ще е отговорно и за информационната сигурност на ЦИК.

Централната избирателна комисия определи, че в 301 места зад граница ще се гласува с машини, в 238 ще се гласува с две машини, а в 63 ще се гласува с една машина, общо 539 машини ще има зад граница”, каза Калин Анастасов, заместник-председател на работна група “Избори” във външно министерство.

Той обясни, че машините за Великобритания и САЩ са изпратени, а най-много -120 машини са изпратени в Турция.