„Булгаргаз” подписа допълнително споразумение с ГАЗТРЕЙД С.А. към сключеното на 14 март споразумение за използване на терминала за втечнен природен газ Александруполис. С това се увеличи размерът на резервирания капацитет на 10 600 000 MWh/година за период от 10 години, считано от годината на въвеждането в търговска експлоатация на терминала.

Това става с решение на Министерския съвет от петък.

Увеличаването на капацитета за съхранение и регазификация на терминала за втечнен природен газ до Александруполис от страна на „Булгаргаз“ осигурява енергийната сигурност на страната, непрекъснатостта на доставките и диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ, казват от дружеството.